Search

Domov > vedomosti > Obsah
Presná údržba filtra
Jul 11, 2018

1. Základná zložka presného filtra je filtračný prvok. Filtračný prvok je zraniteľnou súčasťou a vyžaduje špeciálnu ochranu.

2. Ak presný filter funguje dlhší čas, zablokuje určité množstvo nečistôt, čo zníži pracovnú rýchlosť, preto je potrebné ho čistiť často a súčasne filtračný prvok čistiť súčasne.

3. Pri čistení venujte zvláštnu pozornosť čisteniu filtračného elementu a nedeformujte ho ani nepoškodzujte, inak sa presnosť filtrácie zníži a výrobné požiadavky nebudú splnené.

4. Ak sa zistí, že filtračný prvok je deformovaný alebo poškodený, musí sa ihneď vymeniť.

5, niektoré precízne filtračné náplne nie je možné opakovane použiť, ako napríklad vreckový filter, polypropylénový filter atď .;

Presné filtre sa široko používajú v petrochémii, zemnom plyne, farbe, lakoch, farbách, farmaceutike, bioinžinierstve, automobilovom priemysle, elektronike, galvanizácii, potravinách, nápojoch a iných poliach. Sú ideálne na filtráciu, čírenie a čistenie rôznych kvapalín.


Znalosti príslušného odvetvia