Search

Domov > správy > Obsah
Harvard Microinjection Pump Údržba a tipy na údržbu
Jul 11, 2018

údržba

Okrem toho, aby sa zabránilo náhodnému úniku injekčnej kvapaliny, Harvardové striekačné pumpy všeobecne nevyžadujú špeciálnu údržbu a vyžadujú jednoduché čistenie.

1 Vyčistite vonkajší povrch a na odstránenie voľného prachu používajte handričku bez chĺpkov. Dbajte na to, aby ste sa pri používaní nedotýkali displeja. Pre efektívnejšie čistenie používajte mäkkú handričku (nenasiaknutú) s vodou, vodný roztok 75% izopropanolu alebo jemný čistiaci prostriedok.

2 Okrem toho čerpadlo každých 100 hodín pripomenie užívateľovi, že musia byť pravidelne mazané dva vodidlá a vodiaca skrutka. Vodiaca tyč a vodiaca skrutka by mali byť namazané špeciálnym mazivom dodávaným pumpou striekačky.


Súvisiace novinky