Search

Domov > správy > Obsah
Používanie a údržba infúznych súprav
Nov 12, 2018

Peristaltické infúzne zariadenie by malo venovať pozornosť prispôsobeniu infúzneho zariadenia a infúzneho pruhu, nastaviť rýchlosť podávania podľa potreby a potom začať pracovať. Predpísaný typ valca injekčnej striekačky by sa mal vybrať. Ak by nahradenie valca injekčnej striekačky spôsobilo chybu pri vstreknutí kvapaliny za jednotku času, mala by sa tiež nastaviť posuv. Pri používaní by sa mala venovať osobitná pozornosť tomu, aby kvapalina na prístroji nebola vypustená. Ak sa to stane, mali by byť utreté včas, aby sa zabránilo vniknutiu kvapaliny do stroja a spôsobeniu zlyhania stroja. Podľa pokynov sa merajú indexy infúznej súpravy a najdôležitejšie je presné testovanie.

输液 器

Súvisiace novinky